Górnośląski Związek Metropolitalny

31.01.2007

W Urzędzie Miejskim w Gliwicach odbył się konwent prezydentów czternastu śląskich miast – Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tych i Zabrza – zainteresowanych powołaniem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W spotkaniu uczestniczył Tomasz Pietrzykowski Wojewoda Śląski oraz Janusz Moszyński Marszałek Województwa Śląskiego.

 Podstawowym celem GZM jest utworzenie silnego ośrodka metropolitalnego, złożonego z  największych miast regionu. To zjednoczenie miast aglomeracji górnośląskiej pozwoli na eliminację słabych stron, wynikających często z osobnego działania poszczególnych miast, takich jak np. : znaczne problemy związane z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego czy struktura własności mienia komunalnego (w wielu przypadkach majątek jest jeszcze państwowy, występują problemy z jego przejęciem, a istniejące ustawodawstwo uniemożliwia jego przekazanie).
Idea powołania GZM jest spójna z założeniami Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, mówiącymi o konieczności zmian obowiązującej terytorialnej organizacji państwa.
 Celem gliwickiego spotkania  było  omówienie planów na najbliższą przyszłość oraz podpisanie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji GZM. Prezydenci i zaproszeni goście zapoznali się także z projektami: Śląska Karta Usług Publicznych oraz Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Transportem Miejskim.

zwiazek_metropolitalny01.jpg

zwiazek_metropolitalny02.jpg