Tenis dla dzieci

30.01.2007

Szkółka Tenisowa przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Matejki 6 w Zabrzu prowadzi nabór dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Dla dzieci z rodzin o niskich dochodach zajęcia są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie podania z udokumentowaniem sytuacji materialnej (decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub oświadczenie o dochodach rodziców).

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w grupach 4-6 osobowych – zimą w hali MOSiR-u, natomiast latem na kortach tenisowych Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 0668-451-466 lub 032 27-670-27.