Uhonorowani Laurami Umiejętności i Kompetencji

29.01.2007

Władysław Bartoszewski jest laureatem Diamentowego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2006. Doroczne wyróżnienia, przyznawane przez Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji, wręczono już po raz piętnasty. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się również przedstawiciele Zabrza: prof.. dr hab. n. med. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, oraz Rudolf Cieślar, prezes Zarządu Biura Projektów „Koksoprojekt” sp. z o.o. otrzymali Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, Roman Urbańczyk, przewodniczący Zarządu KZK GOP, został natomiast uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii menedżer, lider społeczno-gospodarczy.

Uroczystość, zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach wspólnie z izbami gospodarczymi w Bielsku-Białej, Częstochowie, Opolu i Rybniku, odbyła się w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach.

Warto przypomnieć, że w skład Kapituły Laurów wchodzą przedstawiciele: władz rządowych i samorządowych województw biorących udział w konkursie, instytucji i osób – pomysłodawców przedsięwzięcia, partnerskich izb gospodarczych oraz laureatów Laurów minionych edycji.

Kapituła Laurów przyznaje następujące wyróżnienia: Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji, Kryształowe Laury Umiejętności i Kompetencji, Platynowe Laury Umiejętności i Kompetencji, Platynowe Laury "Ambasador Spraw Polskich", Platynowe Laury "Pro Publico Bono" oraz Złote Laury Umiejętności i Kompetencji.

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji dla prof. Bartoszewskiego – polityka, historyka, działacza społecznego i kulturalnego – jest dowodem uznania i szacunku dla jego wielkiego autorytetu moralnego, niezłomnego charakteru, głęboko zakorzenionej postawy niepodległościowej, niezwykle silnego poczucia sprawiedliwości oraz wyjątkowej kompetencji jako historyka. Prof. Bartoszewski znany jest nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami jako działacz okupacyjnego podziemia, skrupulatny kronikarz okresu wojny i okupacji, zaś w okresie powojennym – jako niepokorny i bezkompromisowy działacz polityczny i społeczny.

Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymał za wybitne osiągnięcia poparte międzynarodową praktyką z zakresu kardiochirurgii, nieoceniony wkład w rozwój medycyny, wzbogacanie jej o wiedzę i doświadczenia z dziedziny transplantacji serca i płuc oraz zabiegu wszczepiania sztucznego serca człowiekowi, za wprowadzenie do praktyki medycznej nowatorskich operacyjnych metod leczenia chorób serca oraz za szeroką działalność dydaktyczną, kształcenie kolejnych wybitnych lekarzy specjalistów, a także średniego personelu medycznego, dysponujących wiedzą z zakresu najnowocześniejszych metod leczenia i opieki.

za: www.rig.katowice.pl

Foto: GTV

Foto: GTV

e