Aktywizacja niepełnosprawnych

29.01.2007

 Do 28 lutego można składać do Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji programu pn." Pegaz 2003" w module, który aktywizuje osoby niepełnosprawne poprzez likwidacje barier transportowych i likwidacje barier w zakresie komunikowania.

Podstawowym celem programu jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego porozumiewania się, poruszania i przemieszczania. Moduł pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych obejmuje:

1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
2. obszar B – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego,
3. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu i słuchu.

Od 1 lutego do 15 marca 2007 roku można również wnioskować o dofinansowanie w ramach programu " Komputer Dla Homera". Jest to program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Szczegółowych informacji dotyczących programów udziela  Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej UM w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 204, tel. (032) 373 – 34 – 67 (Helena Breczko). Informacje te oraz wzory wniosków znajdują się także na stronie stronie internetowej PFRON: www.pfro.org.pl.