Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie żłobków

25.01.2007

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik ogłosiła wyniki konkursu ofert na prowadzenie żłobków niepublicznych dofinansowywanych z budżetu miasta w roku 2007, obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat, zamieszkałym na terenie miasta Zabrze. Dofinansowanie uzyskały: Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski – Żłobek Integracyjny „Nasz Dom” przy ul. Wyciska 5 – 122000 zł (dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych) oraz Żłobek Społeczny Nr 1 przy ul. Damrota 58 – 118000 zł (dla 26 dzieci).

Maksymalna miesięczna kwota, przypadająca na dofinansowanie pobytu jednego dziecka w żłobku z terenu Zabrza, wynosi: 400 zł dla dziecka zdrowego i 600 zł dla dziecka niepełnosprawnego.

Środki będą przekazywane na podstawie podpisanych umów, miesięcznie, zgodnie z podawaną imienną listą dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobków.

Zarządzenie Nr 29/ZPS/2007 Zarządzenie Nr 29/ZPS/2007 (23.52 KB)