Dotacje przyznane

23.01.2007

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik ogłosiła wyniki trzech konkursów na przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym.
Do konkursu ofert na „dofinansowanie zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w roku 2007 r.” napłynęło tylko jedno zgłoszenie – ze Śląskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacji tej przyznano dotację w wysokości 385000 zł na dofinansowanie usług opiekuńczych i 73370 zł na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W konkursie ofert na „dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2007” wygrało 31 wniosków.  W sumie organizacjom przyznano kwotę 1495600 zł (ogółem organizacje wnioskowały o  2210964 zł). Największe dofinansowanie uzyskały Caritas Diecezji Gliwickiej – na prowadzenie czterech stacji opieki i  kuchni – 440000 zł oraz Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta na działalność Schroniska dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi, Przytuliska dla bezdomnych mężczyzn i wspieranie rodzin z problemem alkoholowym – 365000 zł.

132700 zł podzielono w konkursie ofert na „dofinansowanie realizacji określonych zadań w zakresie działalności pożytku publicznego i przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2007”. Najwyższą kwotę –  29000 zł otrzymało Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Kontakt” przy ZSS Nr 41 na prowadzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych i grupy wsparcia.

Szczegółowy zakres przyznanych dotacji można zobaczyć w załącznikach poniżej:

Zarządzenie Nr 21/ZPS/2007 Zarządzenie Nr 21/ZPS/2007 (61.43 KB)
Zarządzenie Nr 22/ZPS/2007 Zarządzenie Nr 22/ZPS/2007 (85.71 KB)
Zarządzenie Nr 23/ZPS/2007 Zarządzenie Nr 23/ZPS/2007 (17.62 KB)