Nowy komendant Straży Miejskiej

19.01.2007

Jarosław Rajda został wybrany spośród kandydatów na stanowisko komendanta Straży Miejskiej.

Jarosław Rajda ma 40 lat, od 1 lipca 1992 roku pracuje w zabrzańskiej Straży Miejskiej, w której pełnił wiele funkcji, począwszy od strażnika, poprzez inspektora SM, kierownika kilku referatów (operacyjnego, dzielnicowego i patrolowo-operacyjnego), a skończywszy na ostatnio pełnionej funkcji zastępcy komendanta SM.

Kandydat na komendanta posiada wyższe wykształcenie (ukończył Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą na Uniwersytecie Śląskim), obecnie kontynuuje studia podyplomowe w Szkole Zarządzania UŚ na kierunku „Zarządzanie sytuacją kryzysową”. Jest żonaty, posiada trójkę małoletnich dzieci.

„Chciałbym zmienić wizerunek straży miejskiej. Będę kierował Strażą tak, by zabrzanie czuli się bezpieczniej, by spacerowali po czystszych ulicach i skwerach, by mieli możliwość stałego kontaktu ze strażnikami, którzy w razie potrzeby będą służyć im pomocą.” Jarosław Rajda zadeklarował, że Straż pod jego kierownictwem skupi się na tych działaniach, których oczekują mieszkańcy. „Zamierzam przenieść ciężar działań na patrolowanie ulic (szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych) i zabezpieczanie imprez. Chcę wrócić do dobrej tradycji ścisłej współpracy z policją i magistratem, z Radami Dzielnic i organizacjami pozarządowymi.”