Konkursy w dziedzinie edukacji i nauki

19.01.2007

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty
konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji
publicznej. Do rozdysponowania jest kwota 148 tysięcy złotych.

Wsparcie przeznaczone może być m.in. na
organizację lub uczestnictwo w olimpiadach i konkursach tematycznych,
festiwalach, przeglądach, wystawach, warsztatach, konferencjach, seminariach i
szkoleniach. Pieniądze można pozyskać także na tworzenie programów edukacyjnych,
wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek i czasopism oraz
organizację sesji, sympozjów i konferencji naukowych.

Projekty mają odpowiadać zasadom określonym w
„Programie współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok
2007”. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu
ponadregionalnym, których realizacja rozpoczyna się od 20 lutego do 10 grudnia
2007 roku.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą m.in.
organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz związki wyznaniowe. Wzór wniosku
zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Konkurs
rozstrzygnięty zostanie w 4 terminach. Oferty należy składać przed rozpoczęciem
realizacji zadania:

 1. do 9 lutego 2007 roku – rozstrzygnięcie nastąpi
  do 28 lutego 2007 roku,
 2. do 10 kwietnia 2007 roku – rozstrzygnięcie
  nastąpi do 30 kwietnia 2007 roku,
 3. do 11 czerwca 2007 roku – rozstrzygnięcie
  nastąpi do 29 czerwca 2007 roku,
 4. do 10 września 200 roku – rozstrzygnięcie
  nastąpi do 28 września 2007 roku.

Oferty na konkursy należy składać w Kancelarii
Ogólnej (pokój 167) Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub
w międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w
Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 bądź w Częstochowie przy ul. Sobieskiego
7.

Informację przekazał Daniel
Tresenberg, rzecznik
prasowy Marszałka Województwa Śląskiego