Zabrzańskie grunty powiększą KSSE

17.01.2007

Obszar Zabrze Gliwickiej Podstrefy Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma szansę powiększyć się o blisko 158 hektarów.

Włączenie do Strefy tak dużej ilości gruntów jest możliwe
dzięki Rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 listopada 2006 roku, które „otworzyło
furtkę” do rozszerzenia KSSE. By wnioskować o powiększenia Obszaru Zabrze,
należało podjąć uchwałę Rady Miejskiej. Taki projekt znalazł się na
poniedziałkowej sesji RM. Jego podjęcie przez Radę umożliwiło Gminie, którą
reprezentuje w tym zakresie KSSE, złożenie wniosku do Ministerstwa Gospodarki w
sprawie rozszerzenia Obszaru Zabrze o wskazany obszar. Akceptacja
wniosku i wydanie stosownego rozporządzenia będzie ostateczną zmianą na mapie
gospodarczej Zabrza, która skutkować powinna szybkim rozwojem gospodarczym
Gminy Zabrze, a tym samym zmniejszeniem stopy bezrobocia.

Przypomnijmy jeszcze,
że obecnie Obszar Zabrze KSSE liczy 12,6 ha, a składają się na niego grunty w
rejonie Grzybowic (okolice ulicy Pyskowickiej) i Maciejowa (rejon ulicy
Sobieraja). Grunty, o włączenie których wnioskujemy, to 158 hektarów w rejonie
ulicy Ofiar Katynia, w dzielnicy Mikulczyce.