Wizyta w Straży Pożarnej

17.01.2007

Prezydent Małgorzata Mańka –Szulik spotkała się dzisiaj z komendantem
Straży Pożarnej, Jackiem Kycią oraz pracownikami Straży Pożarnej.

SP.jpg 

Rozmawiano o stanie zatrudnienia w zabrzańskiej straży,
wyposażeniu i specyfice pracy strażaków. Istotnym elementem spotkania było
omówienie kwestii planów w zakresie budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Docelowo,
takie Centrum powstanie właśnie przy Straży Pożarnej i będzie koordynowało
działania Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej,
obsługując numer alarmowy 112. Obecnie powstaje projekt Centrum, po jego
zakończeniu można będzie mówić o kosztach i terminie realizacji
przedsięwzięcia.

Komendant Kycia wspomniał także o ciekawej i
niekonwencjonalnej inicjatywie dotyczącej reaktywacji orkiestry dętej przy
straży. Koncepcja ta zakłada zaangażowanie do orkiestry tych, którzy jeszcze
kilka lat temu mieli możliwość muzykowania przy wielu zabrzańskich zakładach
pracy. Finansowanie tego przedsięwzięcia spoczywałoby na podmiotach, które –
podpisawszy ze Strażą Pożarną odpowiednie porozumienie – chciałyby korzystać z
oferty muzycznej orkiestry dętej.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik uznała, że jest w pełni usatysfakcjonowana
przekazanymi przez Komendanta informacjami. „Wchodząc do budynku Straży
Pożarnej od progu widać, że kieruje nim osoba, która przywiązuje wagę do dobrej
organizacji pracy, a jednocześnie stwarza dobrą atmosferę, sprzyjającą pracy w
zespole. Jestem przekonana, że sukcesy naszej Straży Pożarnej, dobre
wyposażenie i świetny zespół strażaków sprawiają, że zabrzanie mogą być
przekonani, że jej pomoc – w sytuacji tego wymagającej – będzie działaniem w
pełni profesjonalnym i w optymalny sposób zapewniającym bezpieczeństwo.”