Śląska Akademia CSR

16.01.2007

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza młodych ludzi z województw śląskiego i opolskiego do udziału w „Śląskiej Akademii CSR”, pierwszym kompleksowym projekcie edukacyjnym poświęconym koncepcji Corporate Social Responsibility (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw), realizowanym na Górnym Śląsku.

Partnerami merytorycznymi projektu są: Fundacja CentrumCSR.PL oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Uczestnikami „Śląskiej Akademii CSR” mogą być osoby w wieku 22-28 lat (studenci ostatnich lat studiów, absolwenci lub osoby pracujące), które są otwarte, mają silną motywację do działania na arenie życia społeczno-ekonomicznego i interesują się sprawami naszego regionu.

Akademia to trwający od marca do czerwca 2007 roku cykl seminariów i warsztatów będący bezpośrednią kontynuacją „Akademii Młodych Liderek i Liderów”, od czterech lat realizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. W 2007 roku tematyka Akademii poświęcona została zagadnieniom związanym z innowacyjną koncepcją Corporate Social Responsibility (Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw) oraz jej znaczeniem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Górnym Śląsku.

CSR to strategia biznesowa i filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, polegająca na dobrowolnym podejmowaniu zobowiązań społecznych, etycznych i ekologicznych wykraczających poza normy obowiązującego prawa.

Udział w „Śląskiej Akademii CSR” jest bezpłatny (pobierana jest tylko kaucja zwrotna w wysokości 200 zł, stanowiąca gwarancję udziału we wszystkich szkoleniach).  Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2007 r.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.