Zmiany w Radach Społecznych

15.01.2007

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podjęła decyzje w sprawie wyznaczenia nowych przewodniczących Rad Społecznych niektórych zabrzańskich placówek medycznych.
W związku z wygaśnięciem czteroletniej kadencji Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, jej nowym przewodniczącym został Rafał Kruczkowski. Marian Czochara natomiast został powołany na Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Z funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w Zabrzu odwołany został Andrzej Góra. Funkcję tę Prezydent Miasta powierzyła Jerzemu Pabisowi.