Udziały dla pracowników MPGK

15.01.2007

Od 25 stycznia uprawnieni pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. będą mogli nieodpłatnie nabyć 5700 udziałów tego przedsiębiorstwa o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów zawierane będą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w pokoju nr 415 (IV p.) w poniedziałki w godzinach 7.30-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Szczegółowy harmonogram podpisywania umów z uprawnionymi pracownikami będzie wywieszony w siedzibie spółki oraz na tablicach ogłoszeń w komórkach organizacyjnych:
– Zakładzie Zieleni Miejskiej i Usług Komunalnych w Zabrzu, ul. Klimasa 7,
– Zakładzie Ulic i Mostów w Zabrzu, ul. Pawliczka 23,
– Zakładzie Techniki Sanitarnej w Zabrzu, ul. Pawliczka 23,
– Zakładzie Segregacji i Kompostowni w Zabrzu, ul. Cmentarna 19F.
Informacje na temat harmonogramu podpisywania umów będzie można również uzyskać pod numerem telefonu 032 37-33-504.
Treść ogłoszenia o przystąpieniu spółki do zbywania udziałów oraz informację, komu przysługuje nieodpłatnie nabycie udziałów, można znaleźć na stronie internetowej MPGK.