Spotkanie na temat uzależnień

15.01.2007

Na kolejne otwarte spotkanie dla osób uzależnionych i instytucji zajmujących się problemem alkoholowym oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwiązywaniem problemu uzależnień w Zabrzu zapraszają członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa "Żyj i daj żyć" oraz Konsultant ds. Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Spotkanie odbędzie się 16 stycznia o godz. 13.00 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Pawliczka 16.