Samorządowe Spotkanie Jasnogórskie

15.01.2007

Tradycyjne już, Samorządowe Spotkanie Jasnogórskie,
odbyło się wczoraj w Częstochowie. Jego gospodarzami byli: przeor Jasnej Góry,
ojciec Bogdan Waliczek oraz prezydent Częstochowy, Tadeusz Wrona.

Spotkanie stało się sposobnością do wymiany doświadczeń i
integracji środowisk samorządowych z różnych stron kraju, a także okazją do
refleksji nad istotą publicznej misji pełnionej przez osoby pochodzące z wyboru
i reprezentujące lokalne społeczności.

Szczególne miejsce spotkania, Jasna Góra, skłoniło do wspólnej
modlitwy przed wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, podczas której
samorządowcy dziękowali za dotychczasowa opiekę oraz prosili o pomoc w
wypełnianiu samorządowych powinności i realizacji przedsięwzięć służących dobru
ogólnemu. Mszę świętą  w intencji
polskiego samorządu celebrował ks. abp Stanisław Nowak,
metropolita częstochowski.

W programie spotkania znalazły się m.in.
wystąpienia. „Jasnogórskie przesłanie dla samorządowców” zaprezentował prof.dr hab.o. Zachariasz
Jabłoński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Jerzy Stępień wygłosił referat „Zasada
pomocniczości podstawa samorządu terytorialnego”, a Mirosław Sekuła, prezes Najwyższej
Izby Kontroli wykład „Dostęp do informacji publicznej z punktu widzenia
obywatela”.

W Samorządowym Spotkaniu Jasnogórskim uczestniczyła prezydent
Małgorzata Mańka-Szulik, która zjazd uznała za niezwykle cenne przedsięwzięcie.

„Z zainteresowaniem wysłuchałam wykładu Mirosława Sekuły, a
także komentarza prezydenta Łodzi, Jerzego Kropiwnickiego, który, zgadzając się
z tezą, że samorządy borykają się z korupcją, stwierdził jednocześnie, że
wyjściem z tej sytuacji nie jest ograniczenie samorządności, ale jej porządkowanie
w taki sposób, by korupcję wykluczyć. Zgadzam się także ze słowami ojca
Jabłońskiego, który celnie zauważył że „PiS bez miłości nie zjednoczy
społeczeństwa”. Zaprezentowane wykłady i dyskusja z samorządowcami z różnych
stron Polski były okazją do rozmów o sprawach trudnych i sposobach
ich rozwiązywania.”