Zmiany kadrowe w ZIS

12.01.2007

Brak długofalowej polityki rozwoju Zabrzańskiego
Informatora Samorządowego stał się powodem dziesiejszej decyzji o odwołaniu jego dyrektora,
Mariana Gerlicha.

Obecnie jego obowiązki pełni Grażyna Herich,
dotychczasowy zastępca dyrektora, a zarazem redaktor naczelna GTV.