Sesja Rady Miejskiej

12.01.2007

W najbliższy poniedziałek, 15 stycznia, o godz. 16.30 w sali 207 przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie znalazły się projekty uchwał w sprawach:

– zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze,

– wygaśnięcia uchwały nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.01.2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej, pobieranej za czynności urzędowe na terenie miasta Zabrze,

– wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w Zabrzu, ul. Zamkowa 4,

– zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w Zabrzu, ul. Zamkowa 4, powołanej uchwałą nr XXXI/324/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 27.09.2004 r.,

– wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Park Hutniczy 6,

– wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,

– powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,

– zmiany uchwały nr XLV/561/05 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami”,

– gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2007 r.,

– zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.