Jak znaleźć pomoc społeczną w regionie?

12.01.2007

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wydał pierwszy numer Informatora Służb Społecznych pt. „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej”. W liczącym ponad 200 stron Informatorze ujęto 1076 publicznych oraz niepublicznych jednostek pomocy społecznej w Województwie Śląskim, w tym 45 z naszego miasta.

Przeglądając publikację można dowiedzieć się na przykład, że w Zabrzu mamy 20 świetlic środowiskowych, 12 świetlic socjoterapeutycznych, 4 noclegownie i schroniska, 4 domy opieki społecznej, a także jedną jadłodajnię, Dom Dziecka, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Informator w wersji elektronicznej (PDF) można bezpłatnie ściągnąć z witryny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Okładka