3,6 mln złotych wsparcia dla kultury

11.01.2007

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił całoroczny otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury.

O dofinansowanie swych inicjatyw mogą starać się organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne administracji publicznej. Budżet konkursu wynosi 3 592 000 zł. Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację projektów m.in. w dziedzinie zarządzania kulturą, zachęcania do udziału w życiu kulturalnym oraz rozwój środowisk twórczych.
Największe szanse mają projekty zgodne z zapisami Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020.
W ubiegłym roku Zarząd Województwa dofinansował 323 projekty na łączną kwotę 2,3 mln zł. 

regulamin.rtf