Zmiany w zespole

10.01.2007

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podjęła zarządzenie o zmianie składu Zespołu ds. wyboru zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej. Do zespołu zostali powołani nowi członkowie: Brygida Sarad (która została przewodniczącą), Grzegorz Knieć i Tomasz Olichwer.

Pozostali członkowie to: Helena Breczko, Jarosław Więcław, Edward Orpik, Urszula Potyka i Czesława Winecka.

Zespół ds. wyboru zadań finansowanych lub dofinansowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej został powołany w 2002 r. Celem zespołu jest opiniowanie złożonych ofert i przygotowanie propozycji podziału środków finansowych wyodrębnionych w budżecie miasta jako dotacja na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

Propozycje zespołu podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

Pobierz teść zarządzenia nr 3/ZPS/2007 Pobierz teść zarządzenia nr 3/ZPS/2007 (49.96 KB)