Konkurs na komendanta straży miejskiej

09.01.2007

Siedem osób: Jan Krzywicki z  Gliwic, Jarosław Rajda z Zabrza, Maciej Magaj
z Zabrza, Robert Sierla z Zabrza, Andrzej Polański z Tarnowskich Gór, Aleksandra
Adamska z Gliwic oraz Stanisław Pająk z Zabrza, złożyło dokumenty i spełnia
warunki określone w regulaminie konkursu na komendanta Straży Miejskiej w
Zabrzu.
W najbliższych dniach komisja konkursowa w
składzie: Krzysztof Lewandowski, I zastępca prezydenta miasta – przewodniczący komisji,
oraz członkowie komisji: Adam Kurbiel , II zastępca prezydenta miasta, Mariusz
Kwaśniewski, sekretarz miasta, Piotr Barczyk, skarbnik miasta, Ewa Stawska,
naczelnik Wydziału Organizacyjnego UM, przeprowadzą z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne,
które zadecydują o wyborze komendanta straży miejskiej.