Rozstrzygnięcia konkursowe

08.01.2007

W
najbliższy czwartek, 11. stycznia o godz. 12.00, w sali
posiedzeń nr 100 w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, nastąpi otwarcie
ofert ogłoszonych konkursów na:

1. Przyznanie dofinansowania zadań podmiotom
uprawnionym  realizującym zadania zgodnie
z  ustawą o pomocy społecznej na rok
2007

2. Przyznanie dofinansowania zadań podmiotom
uprawnionym  realizującym zadania zgodnie
z  ustawą o pożytku publicznym i
wolontariacie na rok 2007

3. Przyznanie dofinansowania świadczenia usług
opiekuńczych i  specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu ich zamieszkania