Działasz w kulturze? Załóż firmę!

08.01.2007

Veno’s Studio w Zabrzu wraz  z instytucją szkoleniową „Muster-in”zapraszają do udziału w projekcie  realizowanym w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Działasz w kulturze? Załóż firmę!”. Projekt trwa od 1 sierpnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.
W projekcie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, mają duszę artysty i chciałyby założyć własną firmę.

W ramach projektu odbędzie się bezpłatne, dziesięciodniowe szkolenie. Uczestnicy przy pomocy doradców opracują biznesplan swojej firmy i będą mogli ubiegać się o dotację na rozwój działalności w kwocie maksymalnie 20 000 zł (co stanowi 75 proc. wydatków, wkład własny wynosi pozostałe 25 proc.). Dodatkowo uczestnicy mogą ubiegać się o wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł, wypłacane przez 6 miesięcy.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych dla następnej grupy szkoleniowej upływa 26 stycznia 2007 r. Szkolenie odbywać się będzie od 12 do 23 lutego 2007 r.

Chętni do wzięcia udziału w projekcie są proszeni o kontakt z Biurem Projektu: Veno’s Studio, ul. Wolności 311, II p., 41-800 Zabrze, tel. 032 777-44-10, www.venos.zabrze.pl.

Pobierz ulotkę informacyjną Pobierz ulotkę informacyjną (76.10 KB)