Spotkanie prasowe

05.01.2007

W gabinecie prezydenta miasta 5 stycznia odbyło się spotkanie prasowe prezydenta Małgorzaty Mańki-Szulik oraz jej zastępców: Krzysztofa Lewandowskiego i Adama Kurbiela z dziennikarzami lokalnych mediów. Pani prezydent podsumowała pierwszy miesiąc swojego urzędowania.

Małgorzata Mańka-Szulik wspomniała o wizytach i rozmowach z prezydentami sąsiednich miast: Gliwic, Rudy Śląskiej, Katowic oraz Marszałkiem Województwa Śląskiego, tworzeniu nowego regulaminu funkcjonowania zabrzańskiego magistratu, pracami nad usprawnieniem działania Biura Obsługi Interesanta i zintensyfikowaniem działań promocyjnych Zabrza. Poruszona została także sprawa działalności Górnika Zabrze. Pani prezydent oświadczyła, że przyjrzy się bliżej sprawom w klubie i działaniom prezesa Eugeniusza Postolskiego. Zasygnalizowano tematy związane z zarządzaniem nieruchomościami i nadaniem statutu Jednostce Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami. Zdaniem wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego, jednostka ta powinna się zająć zarządzaniem zasobami należącymi w 100 proc. do gminy, natomiast wspólnotami mieszkaniowymi nadal powinien zarządzać Zarząd Budynków Komunalnych. Prezydent Mańka-Szulik mówiła też o swojej wizycie w dyrekcji Drogowej Trasy Średnicowej oraz zapowiedziała intensywne prace związane ze stanem zabrzańskich dróg. Uczestnicy spotkania zostali także zaproszeni do odwiedzenia 10 stycznia kopalni zabytkowej „Guido”.

Spotkanie prasowe 
Foto: PP