Bezpłatne szkolenia

05.01.2007

Akademia Kompetencji zaprasza na bezpłatne szkolenia, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach szkoleń Akademia proponuje uzyskanie certyfikatów przedstawiciela handlowego/sprzedawcy, pracownika biura obsługi klienta oraz opiekuna produktów i usług. Ponadto, dla wszystkich uczestników, Akademia organizuje m.in.: warsztaty „Ja na rynku pracy”, kursy obsługi komputera i indywidualne poradnictwo zawodowe.

Projekt Akademia Kompetencji skierowany jest do osób pracujących lub poszukujących pracy z województwa śląskiego, zameldowanych na jego terenie na pobyt stały lub czasowy, które:

– są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,

– pracują w zakładzie pracy postawionym w stan upadłości lub likwidacji,

– utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika i pozostają bez zatrudnienia oraz są zarejestrowane jako bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące,

– pracują w sektorach przemysłowych w powiatach objętych programem restrukturyzacji,

– pracują w jednym z następujących sektorów: górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza i stali, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, służba zdrowia, usługi pocztowe, transport kolejowy.

Zgłoszenia przyjmowane są od 8. do 26. stycznia br. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje o projekcie, warunkach uczestnictwa oraz formularze zgłoszeń dostępne są w Biurze Projektu (ul. Słowackiego 16/5, 40-094 Katowice, tel./fax 032 203-17-85, 504 12 565) oraz na stronie internetowej www.domszkolen.com