Program stypendialny dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej – rok programowy 2007/2008

28.11.2006

Fundacja im. Roberta Boscha jest jedną z największych politycznie niezależnych niemieckich fundacji związanych z przemysłem. W ramach współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oferuje 25 młodych pracownikom administracji publicznej oraz ważnych społecznie instytucji z nią związanych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier dziewięciomiesięczne wyjazdy stypendialne do Niemiec.


Celem programu jest zdobycie dodatkowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej oraz zapoznanie się z warunkami życia i pracy w Niemczech. Uzupełnienie staży w niemieckich instytucjach stanowią intensywne szkolenia.

Stypendium obejmuje miesięczne stypendium, dodatki dla małżeństw i dzieci, koszty podróży oraz ubezpieczenie.

Program rozpoczyna się we wrześniu 2007 r. i kończy się w maju 2008 r.

Termin składania wniosków: 19 grudnia 2006 r.

Dalsze informacje oraz formularze można uzyskać w:
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Program Stypendialny Fundacji im. Roberta Boscha
dla młodych kadr kierowniczych z Europy Środkowej
ul. Emilii Plater 25 (3. piętro), 00-688 Warszawa, Polska
www.csm.org.pl
tel.: (022) 629-38-98
faks: (022) 646-52-58
mitteleuropastipendien@csm.org.pl
www.bosch-stiftung.de/stipendium_me/

Informacja pochodzi ze strony internetowej Centrum Stosunków Międzynarodowych.