Otwarcie zjazdu na DK4 w rejonie ul. Mikulczyckiej

27.10.2006

W poniedziałek, 30 października o godzinie 14.30, oddany zostanie do ruchu przebudowany zajzd na DK 4(88) w rejonie ulicy Mikulczyckiej. 

Zgodnie z harmonogramem 30.10.2006 r. zostanie zakończony II etap prowadzonego przez Gminę Zabrze projektu drogowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport pn. „Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze”.  Wykonawca robót w terminie zakończył prace przy przebudowie i modernizacji zjazdu z Drogi Krajowej nr 4 w rejonie ul. Mikulczyckiej. W ramach przebudowy i modernizacji zjazdu wykonano: roboty ziemne, zabezpieczenie i przebudowę kabla teletechnicznego, kanalizację deszczową, oświetlenie, warstwy konstrukcyjne i nawierzchnię dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zakończono nasadzenia oraz humusowanie terenów zielonych zjazdu. 

W ramach trwającego projektu w dniu 06.10.2006 został oddany wjazd w rejonie ul. Hagera. Dotychczasowa wartość wykonanych robót wynosi 3 762 940,94 PLN. W przyszłym roku do wykonania pozostało: modernizacja zjazdu w rejonie ul. Ziemskiej, rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Ogrodowej oraz modernizacja nawierzchni ciągu głównego drogi od zjazdu w rejonie ul. Mikulczyckiej do zjazdu w rejonie ul. Ziemskiej.

spo_transport.jpg                            zabrze_herb.png