Otwarcie zjazdu na Hagera

04.10.2006

W najbliższy piątek, 6 października, o godz. 12.00 zostanie oddany do ruchu zmodernizowany zjazd z DK 4 (88) w rejonie ul. Hagera.  

Roboty drogowe na DK 4 trwają od czerwca i prowadzone są w ramach projektu „Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze”, dofinansowanego przez Sektorowy Program Operacyjny Transport.

Prace zostały podzielone na trzy etapy. 30 września wykonawca robót w terminie zakończył prace przy przebudowie i modernizacji zjazdu z Drogi Krajowej nr 4 w rejonie ul. Hagera.

Obecnie prowadzone są również prace przy zjeździe w rejonie ul. Mikulczyckiej. W drugim etapie, podczas którego realizowany będzie łącznik północny z ul. Ziemską, ruch również kierowany będzie objazdami. Podczas trzeciego natomiast, obejmującego wzmocnienie nawierzchni drogi głównej na DK 4 (88), prace wykonywane będą przy połówkowym zamknięciu jezdni głównej.

Całkowity koszt inwestycji to 14 438 638,00 zł, przy czym 75 % tej kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25 % natomiast ze środków Gminy Miejskiej Zabrze.

Na obecnie oddawanym do użytku zjeździe wzmocniono nawierzchnię do nośności drogi 115kN/oś, utworzono pasy włączenia i wyłączenia o szerokości 3,5 metra w rejonie skrzyżowań, poprawiono promienie łuków, zbudowano odwodnienie oraz oświetlenie węzłów. Ponadto zamontowano bariery energochłonne i systemu monitoringu drogowego. W ramach robót towarzyszących zamontowano oznakowanie poziome, wykonano humusowanie przyległego terenu, który następnie obsiano trawą i zadrzewiono.

Warto dodać, że w ramach modernizacji zaplanowano również rozebranie przęsła przebiegającego nad trasą na ulicy Ogrodowej. Zakończenie prac planowane jest na koniec września 2007 r.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Helit + Werner Budowlanej Sp. z o.o. z Wrocławia, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Zabrza oraz CGM Projekt Sp. z o.o. z Warszawy.

Otwarcie drugiego zjazdu – przy ul. Mikulczyckiej – planowane jest na 31 października br. – tak, aby na dzień Wszystkich Świętych wszystkie zjazdy i wjazdy na DK 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze były dostępne i przejezdne.