Oddanie zjazdu na DK 4 (88)

29.09.2006

Dobiega końca pierwszy etap prac prowadzonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport pn. „Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze”.

30 września wykonawca robót w terminie zakończy prace przy przebudowie i modernizacji zjazdu z Drogi Krajowej nr 4 w rejonie ul. Hagera. Po dokonaniu niezbędnych odbiorów technicznych oraz przeprowadzeniu pozostałych procedur przewidzianych prawem budowlanym, przebudowany zjazd zostanie uroczyście oddany do ruchu w dniu 6 października o godzinie 12.00.

Obecnie prowadzone są również prace przy zjeździe w rejonie ul. Mikulczyckiej. Termin zakończenia robót w tym miejscu planowany jest na koniec października.