Spotkanie organizacji pozarządowych

29.08.2006

Wojewódzkie forum inicjatyw pozarządowych w Katowicach zaprasza na spotkanie podsumowujące regionalne sesje seminaryjno-warsztatowe w ramach "Programu współdziałania województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 – 2015".

Spotkanie odbędzie się 14 września o godz. 11.00 w sali Sejmu Śląskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeń dostępne będą na niżej podanej stronie od 5 września br.   http://www.swr.pl/fip/index.php?warsztaty