Forum Europejskie

25.08.2006

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza organizacje i instytucje z województw śląskiego i opolskiego do udziału w Gliwickim Forum Europejskim organizowanym 9 września 2006 na terenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, ul. Rybnicka 27.

Zaproszone organizacje pozarządowe z województw śląskiego, opolskiego oraz ich regionów partnerskich – Północnej Nadrenii-Westfalii i Nadrenii Palatynatu., będą miały okazję do nawiązania nowych kontaktów, zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń.

Uczestnicy Forum będą mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach z zakresu m.in. budowania partnerstw, pozyskiwania środków z funduszy unijnych, poszukiwania wspólnych obszarów działań i wspólnych zainteresowań. Oprócz warsztatów odbędą się seminaria, spotkania eksperckie i wykłady dotyczące planowanych na lata 2007-2013 programów i funduszy strukturalnych dla organizacji pozarządowych

Organizacje biorące udział w Forum przygotują stoiska informacyjne, przy których będą mogły się zaprezentować i przedstawić uczestnikom zrealizowane w ramach swej działalności projekty. Stoiska będą także pełniły funkcję punktów konsultacyjnych, w których będzie można porozmawiać na temat doświadczeń w pozyskiwaniu środków unijnych, rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów europejskich, budowania partnerstw.

Termin zgłoszeń do 6 września, a dla organizacji 31 sierpnia br.

Więcej informacji  na stronie internetowej www.haus.pl.