Fundusze dla organizacji pozarządowych

24.08.2006

Fundacja Fundusz Współpracy uruchomiła nowy projekt pn. „Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (tzw. Środki Przejściowe 2004).

W ramach projektu ogłoszone zostały dwa konkursy  o dotacje dla organizacji pozarządowych:

Komponent 1 ma na celu podniesienie świadomości społecznej w obszarach związanych ze środowiskiem i ochroną zdrowia, a także rozwój współpracy pomiędzy instytucjami społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej w celu zwiększenia dostępu obywateli do informacji oraz poprawy rozwiązania problemów społecznych poprzez tworzenie regionalnych i lokalnych koalicji. Celem Komponentu 2 jest zwiększenie świadomości społecznej i doskonalenie poziomu aktywnego udziału zarówno jednostek, jak i grup w życiu publicznym oraz wzmocnienie działań związanych z rzecznictwem i monitoringiem.

Całkowity budżet przeznaczony na dotacje to 4,14 mln euro. Wnioskodawcy powinni uwzględnić wymóg wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków upływa 6 października 2006 (dla komponentu 1) lub 2 października 2006 (dla komponentu 2).

Więcej informacji na stronie www.cofund.org.pl/zos dla komponentu 1 oraz www.cofund.org/rm dla komponentu 2.