Postępy prac na DK 4 (88)

09.08.2006

W ramach projektu "Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze" w mieście trwają zaawansowane prace przy modernizacji zjazdów z drogi DK 4(88) na ulicę Mikulczycką oraz Hagera. Projekt ten przewiduje dostosowanie dróg do aktualnych wymagań – dotyczy to budowy łącznic oraz pasów włączenia i wyłączenia na zjazdach przy ulicy Mikulczyckiej i Hagera, a w dalszej kolejności modernizację zjazdu na ulicy Ziemskiej. Wykonawca – konsorcjum firm HEILIT+WOERNER oraz MPGK Zabrze – w obecnej chwili kończy roboty ziemne na obu zjazdach.

 

Sektorowy Program Operacyjny Transport

Projekt częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej

spot_tansport_logo.gifue_flaga.png

W ramach projektu "Usprawnienie połączeń drogowych na Drodze Krajowej
nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze" w mieście trwają zaawansowane prace
przy modernizacji zjazdów z drogi DK 4(88) na ulicę Mikulczycką oraz
Hagera. Projekt ten przewiduje dostosowanie dróg do aktualnych wymagań
– dotyczy to budowy łącznic oraz pasów włączenia i wyłączenia na
zjazdach przy ulicy Mikulczyckiej i Hagera, a w dalszej kolejności
modernizację zjazdu na ulicy Ziemskiej. Wykonawca – konsorcjum firm
HEILIT+WOERNER oraz MPGK Zabrze – w obecnej chwili kończy roboty ziemne na obu zjazdach.

Zakończone zostały prace związane z:

  • przekładkami uzbrojenia podziemnego terenu,
  • przełożeniem kabla teletechnicznego PKP,
  • przełożeniem telekomunikacji,
  • przełożeniem gazociągu.

Wykonano również nową kanalizację deszczową, która pozwoli na odprowadzenie wody ze zjazdów poprzez separatory do sieci miejskiej.
Tempo prac jest zgodne z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem robót budowlanych, który przewiduje zakończenie prac na zjeździe przy ulicy Hagera do końca września 2006 r. oraz zakończenie robót na zjeździe przy ulicy Mikulczyckiej do końca października bieżącego roku.

Zdaniem Menadżera kontraktu z firmy Inwest-Complex z Gliwic, przy obecnym zaangażowaniu i postępie prowadzonych robót, oddanie zjazdów do użytku powinno nastąpić zgodnie z zaplanowanym terminem. Od wykonania tych łącznic uzależnione jest przystąpienie do dalszych prac, czyli do modernizacji zjazdu na ulicę Ziemską (zjazd z DK88 od strony Bytomia).

Całość zadania realizowana jest przy 75% wsparciu funduszy z Uni Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport SPOT/2.2/50/04 „Usprawnienie połączeń na Drodze Krajowej nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze”.

Zobacz reportaż Telewizji Zabrze GTV z prac na DK4(88)  Zobacz reportaż Telewizji Zabrze GTV z prac na DK4(88) (16.61 MB)

{zoomcat catid=8}