Warsztaty europejskie

25.11.2005

1-2 grudnia w Miejskim Ośrodku Guido odbędą się „Praktyczne
warsztaty europejskie w ramach pozyskiwania funduszy strukturalnych pod
finansowanie inwestycji turystycznych”. Szkolenie jest bezpłatne. 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 listopada do godziny 12.00
(telefonicznie, faxem lub e-mailem). Szczegółowe informacje dostępne
są  w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, tel.: 37-33-519/520, fax. 271-72-76, e-mail: promocja@um.zabrze.pl  >>więcej<<