BEZPŁATNE szkolenia dla przedsiębiorców

13.02.2005
WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Urząd Miejski w Zabrzu wspólnie z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego organizuje BEZPŁATNE szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Tematem szkolenia będą możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – działanie „Mikroprzedsiębiorstwa".

W ramach tych programów małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na projekty inwestycyjne.

Szkolenie to będzie składało się z dwóch integralnych części:

1. Wykładu na temat Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie „Mikroprzedsiębiorstwa", który poprowadzi Pani Lucyna Sikora z Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 lutego br. w sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, w godzinach 15.00 – 17.00.

2. Zajęcia warsztatowe poświęcone wypełnianiu wniosków aplikacyjnych z programu SPO – WKP oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie „Mikroprzedsiębiorstwa",
przeprowadzone przez przedstawiciela GARR.

Do wyboru będą Państwo mieli dwa terminy tj. 23 lub 24 lutego br. Warsztaty odbędą się w sali nr 100 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w godzinach 9.00 – 15.00 .

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

Chęć uczestnictwa należy zgłosić na formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie internetowej www.um.zabrze.pl oraz w Wydziale Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej, Urząd Miejski ul. Wolności 286 pokój 312.

Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres: fundusz@um.zabrze.pl lub pod numer faksu: 373-34-85, można się też zgłaszać telefonicznie pod numerem (32) 373-35-21.

Dodatkowych informacji na temat szkoleń udziela pracownik Wydziału Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej Arkadiusz Kozicki
tel.: (32) 373 35 21, e-mail: akozicki@um.zabrze.pl

Uwaga! W przypadku dużej liczby zainteresowanych o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.