I etap projektu "Miasto mieszkańcom – mieszkańcy miastu" – zakończony

24.01.2005
Gmina Miejska Zabrze otrzymała dotację na
realizację projektu pod nazwą "Miasto mieszkańcom – mieszkańcy miastu –
program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu". Środki pochodzą z Programu PHARE 2002Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na integrację społeczną i
zawodową, a co za tym idzie na normalne funkcjonowanie w
społeczeństwie, poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia
zawierającego: doradztwo prawne i zawodowe, szkolenia i praktyki
zawodowe oraz zatrudnienie.
W listopadzie
2004 r. rozpoczęła się realizacja jednego z punktów projektu, jakim
było przeprowadzenie szkoleń: ogólnobudowlanego oraz sprzedawca –
handlowiec dla osób bezrobotnych. Wybór tematyczny szkoleń został
poprzedzony analizą potrzeb i możliwościami osób zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu oraz lokalnego rynku pracy.
Pod
koniec stycznia br. 42 osoby bezrobotne ukończyły trwający dwa miesiące
kurs "Handlowiec – sprzedawca". Spośród nich 5 osób otrzymało
propozycję pracy, a kolejnych dziesięć może liczyć na zatrudnienie w
GEANT’cie, gdzie kursanci odbywali praktyki.

W
trakcie realizacji jest kurs budowlany w zawodach: murarz, tynkarz,
płytkarz, malarz budowlany, monter płyt kartonowo-gipsowych, którego
zakończenie przewidziano na kwiecień 2005 r.

Drugą
ścieżką ww. projektu są bezpłatne porady prawne. prawnik
przyjmuje w każdy wtorek i środę w godzinach od 8.00 do 12.00.
Porad udziela się w terenowym punkcie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie przy ul. Wyzwolenia 7, w pokoju nr 39 (IV piętro).

Trzecią
ścieżką ww. projektu jest zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych.
Od stycznia 2005 r. zatrudniono 30 osób w zabrzańskich szkołach.

 

Notatka prasowa 24.01.05r.-1_html_m2f254720.png

Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare
realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"

Notatka prasowa 24.01.05r.-1_html_m669b0c18.gif
Notatka prasowa 24.01.05r.-1_html_m5e22bb85.png Notatka prasowa 24.01.05r.-1_html_m3b16a1a0.png